Adam-Kašpar
Adam Kašpar

Zabývat se otázkou, zdali je a nebo není přípustné oddělovat umělecký artefakt od jeho tvůrce, u Adama Kašpara nemusíme. V případě, že se jej odvážíme nazvat paušálně krajinářem, je třeba vzít v potaz, že tento výrok o autorovi mu v budoucnu může uškodit. Je očividné, že jeho posedlost krajinou je nebývale sytá a dovolím si tu tvrdit, že lepšího malíře krajiny v její realistické formě jsme tu dlouhá léta neměli. Ale kašparovo tvůrčí zaujetí poněkud přesahuje samotný rámec krajiny. Není tím, kdo by chtěl udivit brilancí malířské faktury, ale spíše je obdivovatel zákonitostí a principů, které ve skutečnosti stojí za vším tím, co se nám pozorovatelům jako příroda vyjevuje. Proč si myslím, že zájem o krajinu má u něj hlubší původ než jsme povětšinou schopni vidět v jeho obrazech? Zde se zpátky vracím k té otázce, zdali je možné oddělit autora a jeho dílo... měl jsem tu možnost přičichnout k oné krajině za krajinou, poznat směr autorových úvah o krajinných řádech, které ve svých konečných projevech nejsou ničím menším než řády stojící u samotného bytí a existence. V době, kdy vzniká tento text je autorovi teprve dvacet sedm let a předchozí doba, kdy studoval na Akademii výtvarných umění v Praze byla pro mnohé spolužáky i profesory tam nepochybně osvěžením, protože jen nemnoho umělců má tu schopnost přinést mezi stěny ateliéru čerstvý vzduch z lesů a hor.

Výstava
xxxxx
Kurátor: xxxxx

x. x. - x. x. 2021
Petr-Válek---VAPE
Petr Válek

Pokud máme v případě Petra Válka užít tzv. škatulkování, kdy umělci přiřadíme na základě jeho díla konkrétní pozici na poli současné scény, tak si chtě nechtě způsobíme značné potíže. Tento výtvarník si bere na paškál cokoliv mu přijde do cesty a jeho ironickému humoru, číšícímu z každého jeho pitoreskního obrazu nebo kresby, neunikne žádný civilzační neduh nebo společenské tabu. To ovšem zdaleka není vše, protože mimo to se VAPE (jak se podepisuje) zaobírá abstraktními zvukovými produkcemi, které nechává znít z útrob roztodivných mašinek a mašin, které sestavuje a následně uvádí v život. Je to umělec-samorost. Miluje přírodu, ovšem není jen tím zarostlým podivínem z podhůří jeseníků, jak by se mohlo jevit při prvotním nahlížení jeho osoby. Vcelku neomylně odhaduje a pozoruje dění kolem a výsledkem toho je i jeho performativní role, kterou si a to s nemalým úspěchem, vytvořil na sociálních sítích, kde se v duchu své kriticky-ironické koncepce ukazuje na videích jako postava programově outsiderská a to jak co do vzhledu, tak i vystupování. De-facto YouTube performer - hovoří neexistující jazykem, který odkazuje k textům, jenž se tu a tam objevovaly a objevují jako součást jeho obrazů, kreseb nebo ilustrací. Mohli bychom zmínit i jeho básnickou miniaturu, která mu knižně vyšla nebo válkův ilustrátorský doprovod mnoha literárních děl autorů často i zvučných jmen, zkrátka a dobře, je nesmírně obtížné definovat ve smysluplné zkratce pole jeho uměleckého působení, ale za pokus to stálo.

Výstava
Tohle je Válka!
Kurátor: Miloš Vojtěchovský

12. 3. – 9. 5. 2021
Michal-Ožibko
Michal Ožibko

Je autorem z předposlední generace absolventů ateliéru klasických malířských technik dnes již zesnulého prof. Zdeňka Berana, který toto studio vedl na Akademii výtvarných umění v Praze od roku 1990 do roku 2012. Ačkoliv je veřejnosti spíše známá Ožibkova figurativní tvorba na pomezí hyperrealismu, abstraktní, expresivní projev má mezi jeho díly vcelku početné zastoupení. Jako malíř narozený počátkem 80. let si prošel v období svého dospívání érou tehdy nově objevovaného graffiti art, jehož byl aktivní součástí. Odtud lze patrně vysledovat Ožibkovo tendování k velkým formátům a k barevným plochám. Sám autor uvádí, že jej k větším velikostem obrazů vedly i rozhovory s prof. Beranem, jenž byl absolventem ateliéru nástěnné a monumentální malby profesora Vladimíra Sychry na Akademii výtvarných umění a svým studentům v ateliéru toto patrně předával. Dalším inspiračním zdrojem pro abstraktní autorovu tvorbu byly bezesporu i malby asistenta ateliéru Zdeňka Berana – Pavla Holase. Ten, ačkoliv jeho malbu nazýváme jako nefigurativní, s ní stál rozhodně až na jejím konci, kde již ústí v abstrakci. Samozřejmě by nebylo těžké odpozorovat více vlivů, které formovaly prezentovaný abstraktní projev Michala Ožibka, ale ty zásadní pilíře, o které je možno se v hodnocení opřít, v případě tohoto autora jsou zřejmé.

Výstava
Hořím navzdory všem mořím
Kurátor: Barbora Kundračíková

4. 12. – 28. 2. 2021
Adam-Kašpar
Adam Kašpar

Zabývat se otázkou, zdali je a nebo není přípustné oddělovat umělecký artefakt od jeho tvůrce, u Adama Kašpara nemusíme. V případě, že se jej odvážíme nazvat paušálně krajinářem, je třeba vzít v potaz, že tento výrok o autorovi mu v budoucnu může uškodit. Je očividné, že jeho posedlost krajinou je nebývale sytá a dovolím si tu tvrdit, že lepšího malíře krajiny v její realistické formě jsme tu dlouhá léta neměli. Ale kašparovo tvůrčí zaujetí poněkud přesahuje samotný rámec krajiny. Není tím, kdo by chtěl udivit brilancí malířské faktury, ale spíše je obdivovatel zákonitostí a principů, které ve skutečnosti stojí za vším tím, co se nám pozorovatelům jako příroda vyjevuje. Proč si myslím, že zájem o krajinu má u něj hlubší původ než jsme povětšinou schopni vidět v jeho obrazech? Zde se zpátky vracím k té otázce, zdali je možné oddělit autora a jeho dílo... měl jsem tu možnost přičichnout k oné krajině za krajinou, poznat směr autorových úvah o krajinných řádech, které ve svých konečných projevech nejsou ničím menším než řády stojící u samotného bytí a existence. V době, kdy vzniká tento text je autorovi teprve dvacet sedm let a předchozí doba, kdy studoval na Akademii výtvarných umění v Praze byla pro mnohé spolužáky i profesory tam nepochybně osvěžením, protože jen nemnoho umělců má tu schopnost přinést mezi stěny ateliéru čerstvý vzduch z lesů a hor.

Výstava
xxxxx
Kurátor: xxxxx

x. x. - x. x. 2021
Michal-Ožibko
Michal Ožibko

Je autorem z předposlední generace absolventů ateliéru klasických malířských technik dnes již zesnulého prof. Zdeňka Berana, který toto studio vedl na Akademii výtvarných umění v Praze od roku 1990 do roku 2012. Ačkoliv je veřejnosti spíše známá Ožibkova figurativní tvorba na pomezí hyperrealismu, abstraktní, expresivní projev má mezi jeho díly vcelku početné zastoupení. Jako malíř narozený počátkem 80. let si prošel v období svého dospívání érou tehdy nově objevovaného graffiti art, jehož byl aktivní součástí. Odtud lze patrně vysledovat Ožibkovo tendování k velkým formátům a k barevným plochám. Sám autor uvádí, že jej k větším velikostem obrazů vedly i rozhovory s prof. Beranem, jenž byl absolventem ateliéru nástěnné a monumentální malby profesora Vladimíra Sychry na Akademii výtvarných umění a svým studentům v ateliéru toto patrně předával. Dalším inspiračním zdrojem pro abstraktní autorovu tvorbu byly bezesporu i malby asistenta ateliéru Zdeňka Berana – Pavla Holase. Ten, ačkoliv jeho malbu nazýváme jako nefigurativní, s ní stál rozhodně až na jejím konci, kde již ústí v abstrakci. Samozřejmě by nebylo těžké odpozorovat více vlivů, které formovaly prezentovaný abstraktní projev Michala Ožibka, ale ty zásadní pilíře, o které je možno se v hodnocení opřít, v případě tohoto autora jsou zřejmé.

Výstava
Hořím navzdory všem mořím
Kurátor: Barbora Kundračíková

4. 12. – 28. 2. 2021
Petr-Válek---VAPE
Petr Válek

Pokud máme v případě Petra Válka užít tzv. škatulkování, kdy umělci přiřadíme na základě jeho díla konkrétní pozici na poli současné scény, tak si chtě nechtě způsobíme značné potíže. Tento výtvarník si bere na paškál cokoliv mu přijde do cesty a jeho ironickému humoru, číšícímu z každého jeho pitoreskního obrazu nebo kresby, neunikne žádný civilzační neduh nebo společenské tabu. To ovšem zdaleka není vše, protože mimo to se VAPE (jak se podepisuje) zaobírá abstraktními zvukovými produkcemi, které nechává znít z útrob roztodivných mašinek a mašin, které sestavuje a následně uvádí v život. Je to umělec-samorost. Miluje přírodu, ovšem není jen tím zarostlým podivínem z podhůří jeseníků, jak by se mohlo jevit při prvotním nahlížení jeho osoby. Vcelku neomylně odhaduje a pozoruje dění kolem a výsledkem toho je i jeho performativní role, kterou si a to s nemalým úspěchem, vytvořil na sociálních sítích, kde se v duchu své kriticky-ironické koncepce ukazuje na videích jako postava programově outsiderská a to jak co do vzhledu, tak i vystupování. De-facto YouTube performer - hovoří neexistující jazykem, který odkazuje k textům, jenž se tu a tam objevovaly a objevují jako součást jeho obrazů, kreseb nebo ilustrací. Mohli bychom zmínit i jeho básnickou miniaturu, která mu knižně vyšla nebo válkův ilustrátorský doprovod mnoha literárních děl autorů často i zvučných jmen, zkrátka a dobře, je nesmírně obtížné definovat ve smysluplné zkratce pole jeho uměleckého působení, ale za pokus to stálo.

Výstava
Tohle je Válka!
Kurátor: Miloš Vojtěchovský

12. 3. – 9. 5. 2021