Probíhající výstava
Marian Palla
Palladium
Kurátor: Michal Ožibko
24. 2. – 23. 4. 2023
Probíhající výstava
Marian Palla
Palladium
Kurátor: Michal Ožibko
24. 2. – 23. 4. 2023
Otevírací doba od listopadu do května
Od pátku do neděle mezi 11:00 - 19:00
prosím volejte 30 minut předem na číslo 607 801 131

Adresa
Dolnostudénská 2950/5
Šumperk 787 01
Nikola Čulík
- - - - - - - - - - - -
Kurátor - - - - - - -
XX. X. – XX. X. 2023

Manifest [ca

Projekt contemporary czech art byl založen, aby napomohl prezentovat široké, ale i odborné veřejnosti díla současných českých umělců a umělkyň, jejichž výtvarný projev lze považovat za osobitý a výjimečný.

Za cíl si klade umenšovat rozpor mezi současným publikem a současným uměním – a to tak, že chce, aby se vystavující umělci byli ochotni konfrontovat s návštěvníky prostřednictvím komentovaných prohlídek a volně publikovaných interview. Naopak diváky hodlá vést k zevrubnějšímu chápání uměleckého artefaktu na základě jeho otevřené diskutovatelnosti a popisu z pera či úst kurátora nebo kurátorky, na základě jeho/její schopnosti demonstrovat lidem umění srozumitelně.

Prostor budiž vnímán jako místo průniku skupin, kde jedni si uvědomují, že je třeba k tvorbě umění přistupovat opravdově a netendenčně, a druzí mají v sobě dost ochoty se na výsledky takové práce dívat optikou nezatíženou vizuálními dogmaty doby.

Fakt, že je celý projekt neziskový, jej má ochránit od nežádoucích komerčních vlivů, zároveň však při sepisování tohoto manifestu je nutno připustit, že jeho životaschopnost tak spočívá především na zakladateli a na jeho možnostech.

V Šumperku dne 30. 5. 2020

Prostorové dispozice

Vstupní místnost
9 x 5,8 m
výška stropu 3,5 m

Druhá místnost
9 x 5,8 m
výška stropu 3,5 mPůdorys výstavního prostoruExpozice contemporary czech art naleznete v nejvyšším patře budovy bývalého výrobního podniku, stojícího nedaleko šumperského vlakového nádraží. Aktuálně se zde nerealizuje celoroční výstavní plán pro současné české umění a fungování projektu je pouze sezónní.

Samotný prostor se skládá ze dvou hlavních místností, další čtyři menší místnosti tvoří zázemí a depozitář. Pro potřeby videoartových projekcí je možno dvě z nich využít, protože se oproti velkým místnostem dají dokonale zatemnit a je v nich i přístup k elektrické síti. Wifi připojení v prostoru není zavedeno.

Půdorys výstavního prostoru


Jak pracuje [ca

01

Počátečním krokem je výběr autora/autorky a termínu výstavy, který se snažíme koncipovat tak, aby měly obě strany dostatek času na přípravu. Dále je pro nás také důležitá postava kurátora/kurátorky. Pokud umělec/umělkyně nemá nikoho, komu by tuto roli svěřil, navrhujeme po vzájemné dohodě vhodnou osobu.

Kurátor/kurátorka zajišťuje selekci děl daného umělce/umělkyně, texty k výstavě, do katalogu nebo médií a instalaci expozice. Může asistovat autorovi/autorce při komentované prohlídce.

02

Pro naši činnost je nepostradatelnou pomocí prezentace na digitálních platformách. Výstupem z každé výstavy je videointerview s umělcem/umělkyní, virtuální prohlídka instalace, mimo to plakát a dvojjazyčný katalog, v nichž jsou použity fotografie děl i instalace a texty k výstavě. Výlep, tisk, typografické práce, fotografování a natáčení tvoříme my. Překlady je možné si zajistit nezávisle, ale i tuto činnost máme případně ve své kompetenci. Na úhradu těchto položek pomáháme sehnat umělci/umělkyni prostředky od donátorů.

03

Chápeme, nakolik je podstatná osvětová činnost a vytvoření potřebného povědomí o umění, je tedy naší milou povinností zvát na všechny naše akce kurátory/kurátorky, teoretiky/teoretičky umění a mecenáše/mecenášky, aby se mohli osobně setkat s autorem/autorkou, čímž se snažíme pozitivně podpořit fungování české umělecké scény a jednotlivců, jež se v ní pohybují.

Rádi bychom svou prací přispěli k větší medializaci současného umění a k jeho pochopení.

Otevřené výzvy

Umělec

Avizovaný prostor je určen primárně pro autorské prezentace. Kurátorské vedení je schopno zajistit [ca. Portfolia v rozsahu max. 10 stran A4 ve formátu PDF zasílejte na e-mailovou adresu uvedenou v levé spodní části webu.
Vyrozumění o akceptování, resp. o zařazení do programu [ca, lze očekávat nejpozději do čtyř týdnů od data přijetí.

Kurátor

[ca přijímá také koncepční kurátorské projekty. Podrobný popis s informací o vystavených dílech v rozsahu max. dvou normostran zasílejte ve formátu PDF na e-mailovou adresu uvedenou v levé spodní části webu.
Vyrozumění o akceptování, resp. o zařazení do programu [ca, lze očekávat nejpozději do čtyř týdnů od data přijetí.

Dobrovolník

Vítáme účast dobrovolníků z řad veřejnosti, ale i zájem o odbornou praxi, kterou jsme schopni doložit formálním potvrzením. Pomoc se může vztahovat k instalaci výstav, k produkci akcí nebo ke koncepční práci. V případě zájmu zašlete základní informace o sobě, včetně CV, v max. rozsahu jedné normostrany na e-mailovou adresu uvedenou v levé spodní části webu.